Tiimiakatemian työkalut - Oppimissopimus

Emma Kautto

 

Screen-Shot-2014-01-30-at-12.51.43-PM.png

 

Oppimissopimus on työkalu, joka toimii yksilön oppimisen tukena. Se on ikään kuin yksittäisen tiimiyrittäjän henkilökohtainen opetussuunnitelma, jota yksilö sitoutuu noudattaamaan omassa oppimisprosessissaan Tiimiakatemialla.

Oppimissopimuksen tarkoitus on selkeyttää ja konkretisoida yksilön tavoitteita, ajatuksia ja unelmia suhteessa hänen henkilökohtaiseen oppimiseensa. Kokonaisuudessaan oppimissopimus koostuu viidestä kysymyksestä, joihin vastaamalla yksilö määrittää oman oppimistavoiteensa tietylle aikajänteelle. Yleinen aikajänne on usein joko puolikas tai kokonainen vuosi.

 

Oppimisisopimuksen sisältämät kysymykset ovat seuraavat:

 Missä olen ollut?

- Ensimmäinen kysymys tekee katsauksen yksilön menneisyyteen. Missä olen ollut, mitä olen tehnyt, mitä olen oppinut?


Missä olen nyt?

- Toinen kysymys määrittää nykytilanteen. Mitä nyt tapahtuu, mikä nyt on tärkeää?


Minne haluaisin mennä?

- Kolmas kysymys suuntaa tulevaa. Mitä haluan oppia, minne haluan mennä? Mikä on tulevaisuutta ajatellen tärkeää? Mitä odotan tulevalta?


Miten pääsen sinne?

- Neljäs kysymys konkretisoi niitä askelia ja tavoitteita, joiden avulla päästään edellisen kysymyksen myötä valittuun tilanteeseen. Millaisia kokeiluja on tehtävä, mitä teoriatietoa hankittava, ketä on tavattava?


Mistä tiedän olevani perillä?

- Viides ja samalla viimeinen kysymys pyytää sinua kuvittelemaan itsesi siihen tilanteeseen, jossa olet saavuttanut tavoitteesi ja päässyt toivomaasi tilanteeseen. Miltä se tuntuu, näyttää ja vaikuttaa?

 

Omat unelmat ja tavoitteet konkretisoituvat sekä tuntuvat huomattavasti todellisemmilta silloin, kun ne sanoo ääneen. Tästä syystä henkilökohtaisen oppimissopimuksen jakaminen oman tiimin kanssa on hyvin hyödyllistä. Se antaa uutta pontta ja motivaatiota pyrkiä määrätietoisesti kohti asettamiaan tavoitteitta. Oppiminen nopeutuu ja tehostuu. Jakaessasi oman oppimissopimuksesi saavat tiimiläisesi myös uudenlaisen mahdollisuuden tukea ja auttaa sinua saavuttamaan omat unelmasi ja tavoitteesi.