Tiimiakatemian työkalupakki - Motorolat


Tiimiakatemialla meillä on tapana soveltaa teoriaa käytäntöön. Projektin suunnitteluun ja hallintaan käytämme motorola-työkaluja, jotka avaavat projektin hyötyjä ja oppeja. Projektin aloittamisen tukena käytämme esimotorolaa ja lopettaessa motorolaa.


Esimotorola

  1. Mitkä ovat tämän asiakasprojektin oppimistavoitteet?

  2. Mikä on asiakkaan rooli tässä projektissa?

  3. Mitä teoriatietoa tässä projektissa sovelletaan?

  4. Mikä on projektin ansaintalogiikka sekä taloudellinen tavoite?

  5. Mitkä ovat projektin riskit ja miten ne ennakoidaan ja hallitaan?


Esimotorolan tarkoituksena on saada monipuolinen kuva projektista ja sen hyödyistä. Mitä projekti opettaa, mikä voi mennä pieleen ja mitä teoriaa toteutuksessa tarvitaan? Kuka se asiakas onkaan ja miten hänet pitää huomioida? Esimotorolan avulla pääsemme sisälle projektin käytäntöihin jo ennen aktiivista toimintaa. Tarkoituksena on selvittää onko projektissa mitään järkeä ja asettaa realistisia tavoitteita.


Motorola

  1. Mikä meni hyvin? Mitkä tekijät vaikuttivat tähän?

  2. Mikä meni huonosti? Miksi?

  3. Mitä opimme?

  4. Mitä viemme käytäntöön? Mitä teemme ensi kerralla paremmin?


Kun projekti ollaan saatu päätökseen, mietitään mitä opittiin. On tärkeää käydä projektista läpi niin hyvät kuin huonotkin puolet, jotta jatkossa voidaan parantaa tekemistä. Bisnes ja tekeminen ovat meidän koulutuksessa isossa roolissa. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että olemme Tiimiakatemialla ennen kaikkea oppimassa. Motorola on yksi tärkeimmistä työkaluista oppimisen kannalta.


Mila Lehto 

Ideaosuuskunta INTO 

www.ideainto.fi