Tulevaisuuden liiketoiminta-

mahdollisuudet innostavat!

 

Balaton.jpg

Glocally Blasting 4.0 Transteampreneur on Tiimiakatemian visio ja se on huono. Tai ei niinkään huono, mutta se ei oikein toimi. Verrattuna esimerkiksi Tiimiakatemian arvoihin, visio suoriutuu vain hyväksyttävästi. Arvot näkyvät kaikessa toiminnassa ja huokuvat kulttuurista. Kukaan ei niitä sanatarkasti muista, osa ei ole niitä koskaan edes lukenut, mutta ne kuitenkin välittyvät tekemisestä. Ainakin vuoden kickoff:in arvotyöpajassa tunnelma oli hyvin myötäilevä. Tuntui, että kaikki olivat sitä mieltä että arvot ovat hyvät ja niiden mukaan toimitaan tälläkin hetkellä. Vision tilanne on vähän erilainen. Kun tätä myötäilevää ilmapiiriä vertailee visiotyöpajaan, oli niillä eroa kuin yöllä ja päivällä. Yleensä kun joku vision sattuu sanomaan, on tunnelma kohtalaisen hämmentynyt tai huvittunut. Se ei ole hyvä merkki vision kannalta.

Viime päivinä käydyistä keskusteluista olen poiminut muutaman havainnon siitä, miksi visio alisuoriutuu. Ensimmäiseksi, visio on vaikeasti ymmärrettävä. Toiseksi, se mitä visiosta ymmärretään, ei innosta. Innostuminen olisi hyvin tärkeä voimavara, jota vision pitäisi aktivoida. Tiimiakatemian vision jokaisen sanan taustalla on ihan hieno ajatus. Ilman tarkempaa tulkintaa visiosta on kuitenkin vaikea saada irti mitään muuta kuin globaali toiminta. Globaalissa toiminnassa ja kansainvälisyydessä ei sinänsä ole mitään vikaa ja takavuosilta onkin paljon saavutuksia, jotka osoittavat että Tiimiakatemia on hyvin aktiivinen kansainvälistymisessä. Kansainvälisyys ei vain innosta meidän sukupolveamme kovinkaan paljoa. Mukavaahan se on tehdä projekteja kansainvälisesti. Kyseinen globaali yhteiskunta ei vain ole meille niinkään kovin tavoittelemisen arvoinen asia, vaan enemmänkin itsestäänselvyys. Projekteja tehdään kansainvälisesti silloin, kun siihen on tarvetta tai mahdollisuus. Monet kokeilut on helpompi tehdä paikallisella tasolla, koska se on nopeatempoisempaa ja tehokkaampaa. Kansainväliset projektit eivät myöskään ole läsnä Tiimiakatemian arjessa ihan joka päivä, eivätkä siksi innosta jatkuvasti.

Mielestäni kyseisen kansainvälisyys-ajattelun pitäisi olla mieluummin Tiimiakatemian arvo kuin visio. Itse asiassa kansainvälisyys onkin yksi arvoista, mutta visiossa voitaisiin keskittyä johonkin vähän innostavampaan.

Tiimfy.jpg

 Nykyisestä visiosta löytyy  vihje innostavaan  aiheeseen. Ilman selittelyä  “4.0” ei tarkoita muuta kuin  numeroa. Selityksen  kanssa kyse on  yhteiskuntamuodosta. 1.0  tarkoittaa keräilijöiden  yhteiskuntaa, 2.0  maatalousyhteiskuntaa,  3.0 teollista yhteiskuntaa ja  4.0 on yhteiskunta, joka on muodostumassa teollisen yhteiskunnan jälkeen. Tämän 4.0 yhteiskunnan sankareita ovat uuden ajan liiketoimintamallit ja aivan uudenlaiset mahdollisuudet. Hyviä esimerkkejä tästä ovat uuden teknologian ympärille kehittyvät täysin uudet liiketoimintamallit, sekä entistä paremman palveluliiketoiminnan kehittyminen todella tärkeäksi osaksi liiketoimintaa. Tällä hetkellä monet tiimiyrittäjät ovat innostuneet kyseisistä mahdollisuuksista. WayOut on hyvä esimerkki uudenlaisesta palveluliiketoiminnasta, Tiimfy (Tiimfy on ottelutapahtuman ja suosikkijoukkueen seuraamista helpottava sovellus) on kokeillut kepillä jäätä startup-skenessä ja yleinen ilmapiiri erinäköisistä tulevaisuuden mahdollisuuksista vaikuttaa olevan innostunut. On kyse sitten murroksessa olevasta sisällöntuotannon alasta tai b to b palvelukonsepteista, niin voit olla varma että Tiimiakatemialla on aiheeseen liittyvä projekti käynnissä. Kaikki uusi ja vallitsevaa normia haastava tuntuu kiinnostavan tiimiyrittäjiä oletusarvoisesti.


Uusimpiin liiketoimintamalleihin syventyvät ja tulevaisuuden liiketoiminnan pioneerit ovat tulevaisuudessa kyseisten alojen asiantuntijoita. Niihin keskittymällä pystyisimme varmistamaan tulevaisuutemme ja tekemään päräyttäviä juttuja tänä päivänä. Toki liiketoimintaan liittyy perusasioita ja perinteisistä kahvilaprojekteista voi perusasiat oppia tehokkaasti. Perinteiset projektit eivät kuitenkaan poissulje Tiimiakatemian mahdollisuutta pyrkiä vaikkapa Tulevaisuuden liiketoiminnan huippuyksiköksi”


John Blåfield

Tiimiyrittäjä

www.ideainto.fi