HALUATKO LÄHTEÄ MATKALLE MAAILMAN YMPÄRI JA OPPIA SIINÄ SIVUSSA LIIKETALOUTTA JA TIIMIYRITTÄJYYTTÄ?

kolme-kuvaa.png

Tiimiakatemialle hakeminen

Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden erikoisyksikkö, jossa opiskelu perustuu käytännössä oppimiseen. Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja opinnoista valmistutaan tradenomeiksi. 

HUOM! Haku uudistui keväälle 2016. Kun haluat Tiimiakatemialle, hae hakukohteeseen liiketalous, päivätoteutus. Eli Tiimiakatemia ei ole yhteishaussa omana hakukohteena, vaan osana liiketalouden koulutusta.

 

Matka yrittäjyyden maailmaan

Tiimiakatemialla työskentelemällä omassa tiimiyrityksessä, pääsee mukaan ainutlaatuiselle matkalle yrittäjyyden maailmaan. Oppiminen tapahtuu asiakasprojekteja suunnitellen ja toteuttaen sekä teoriatietoa käytäntöön soveltaen.

Tiimiakatemialla oppimisen tärkeimpänä työvälineenä toimii tiimiyritys, joka perustetaan heti opintojen alussa. Tiimikavereiden kanssa tehdään töitä, jaetaan ajatuksia ja kokemuksia ja opitaan toinen toisilta. Yhdessä harjoitellaan tulevaisuuden työelämässä elintärkeitä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja.

Oman osaamisen lisäksi kehittyy myös tiimiyritys yritysmaailman asiakkaille tuotettujen asiakasprojektien kautta. Asiakaskentässä pääsee luomaan kontakteja itseä kiinnostaviin yrityksiin ja ihmisiin, sekä rakentamaan omaa henkilökohtaista verkostoa tulevaisuutta varten.

Tiimiyrityksen yhteiset valmennussessiot ja omat projektit ovat korvanneet luennot. Teoria tietoa hankitaan kirjoja lukemalla ja luettu teoriatieto sovelletaan suoraan käytännön asiakasprojekteihin. Opintoja tukevat alan seminaarit sekä sisäiset koulutusohjelmat.

Tiimiakatemialla oppii tuotteistamaan ja tuottamaan palveluita ja tapahtumia sekä tekemään suunnitelmia, jotka jalostuvat käytännön toimenpiteiksi liike-elämän pyörteissä, johtamaan palveluprosesseja sekä kehittämään palvelukokonaisuuksia vaikkapa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Mikä on sinun unelmasi?

Oppimismatka Tiimiakatemialla rakentuu omien tavoitteiden mukaisesti. Jokainen tekee säännöllisesti päivitettävän oppimissopimuksen, jossa määrittelee oman tiensä "henkilökohtaiseen mestaruuteen". Jokainen pääsee tutustumaan ja kehittymään juuri niissä alueissa, jotka itseä kiinnostavat.

Rohkeus ja uskallus toimia

Tiimiyrittäjänä työskenteleminen vaatii sitoutumista ja itsekuria, mutta myös antaa paljon niille, jotka pitävät haasteista ja itsensä toteuttamisesta. Onnistumista arvioivat asiakkaat, oma tiimi ja oppija itse. Rakentavan ja suoran palautteen kautta avautuu mahdollisuus kehittyä niin ammatillisesti kuin ihmisenä.

Omatoimisuus, sosiaaliset taidot, halu kehittyä ja haastaa itseään ovat avainasemassa Tiimiakatemialla opiskeltaessa. Uskallus ja rohkeus kokeilla erilaisia asioita ja innostunut asenne ovat myös tärkeitä. Jatkuvasti kasvava kansainvälinen toimintaympäristömme, laaja asiakasverkosto ja tiimituki oppimisessa ovat Tiimiakatemian erityisvahvuuksia.

Valmistuttuasi voit sijoittua monipuolisiin liiketoiminnan asiantuntijatehtäviin. Ammattinimikkeenäsi voi olla esimerkiksi myyntipäällikkö, tiiminvetäjä, projektikoordinaattori, yrittäjä, visuaalinen suunnittelija, hankeassistentti tai tapahtumakoordinaattori.

kaksi-kuvaa.png

Hakutiedot

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi
Laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Lisätietoja valintojen periaatteista: Hakijanoppaasta

Lisätietoja:

http://www.tiimiakatemia.fi/fi/hae-op/hae-tasta/

Rekrypäällikkö Katariina Kiviniemi
+358 40 047 9325
katariina.kiviniemi(a)globaattori.com

Tiimiakatemia
Piippukatu 3
40100 Jyväskylä