Anna palautetta

Palautteen saaminen on meille tärkeää

Tällä lomakkeella voit antaa palautetta esimerkiksi nettisivujen saavutettavuudesta, muista nettisivujen puutteista tai mistä vain Tiimiakatemiaan liittyvästä asiasta.

Kiitos paljon palautteesta 🙂